Przejdź do treści

W jaki sposób analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie korzysta z elementów modelu biznesowego w firmie?

  • przez
W jaki sposób analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie korzysta z elementów modelu biznesowego w firmie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie polega na zbadaniu stanu finansów w firmie, źródeł (zewnętrznych i wewnętrznych) finansowania biznesu, ustalenia przepływów pieniężnych przy jednoczesnej ocenie kondycji finansowej firmy. To również przegląd tzw. techniczno-ekonomiczny, na który składa się przeanalizowanie kosztów, struktury zatrudnienia, produkcji, płac, czy też wyposażenia w środki trwałe firmy, wraz z oceną postępu technicznego i analizą gospodarki materiałowej. Dużą rolę w całym badaniu odgrywa znajomość elementów modelu biznesowego określającego organizację.

Czym jest model ekonomiczny przedsiębiorstwa?

Każda firma funkcjonuje według pewnego schematu działań, które pozwalają jej zarabiać pieniądze. Ten plan to nic innego jak model ekonomiczny przedsiębiorstwa. Dzięki niemu podmiot gospodarczy maksymalizuje zysk operacyjny — doskonale wie jakich dóbr, wartości poszukują jego klienci i zna sposoby na ich dostarczenie tak, aby zyskać przewagę nad konkurencją.

Elementy modelu biznesowego

Przystępując do opracowania modelu ekonomicznego przedsiębiorstwa, wydziela się dziewięć obszarów, zależnych jeden od drugiego. Elementy modelu biznesowego — ogólnie rzecz ujmując, tworzą powiązane ze sobą bloki opisujące organizację z punktu widzenia: wartości firmy, produktu, infrastruktury, klientów, relacji między nimi, źródeł przychodów, działań (procesów), kosztów, partnerów i sprzedaży.

Chcąc realnie wpływać na osiągane przez firmę przychody i w konsekwencji zysk operacyjny, warto zbudować sprawnie działający model biznesu, który będzie niejako drogowskazem do wszystkich podejmowanych przedsięwzięć przybliżających organizację do osiągnięcia zakładanego celu.

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie — przy wykorzystaniu elementów modelu biznesowego, pozwala przeanalizować kluczowe obszary działalności, wpływające na jego konkurencyjność, elastyczność i zdolność do generowania zysków.